leczeni18W ich częstotliwości zawarta jest informacja o sile bodźca, który działał na receptor. Ilość receptorów połączonych z jednym neuronem czuciowym jest różna, zależna od ilości rozgałęzień włókna dośrodkowego. Receptory połączone z rozgałęzieniami jednego neuronu czuciowego tworzą z nim jednostkę czuciową. Pobudzenie jakiegokolwiek receptora należącego do danej jednostki czuciowej kieruje informację tylko na tę jedną, określoną drogę dośrodkowa.

Aksony włókien czuciowych rozgałęziają się tworząc synapsy z ciałami różnych komórek, leżących w ośrodkowym układzie nerwowym. Najprostszym łukiem odruchowym - jest łuk (odruch) monosynaptyczny. W takim odruchu następuje na synapsie przekazanie informacji bezpośrednio z aksonu komórki czuciowej do ciała komórki ruchowej, której akson kończy się na efektorze. tuki odruchowe są jednak najczęściej wielosynaptyczne, co oznacza, że między neuronem czuciowym a ruchowym występuje jeden lub kilka neuronów pośredniczących, a każde połączenie między neuronami dokonuje się za pośrednictwem synapsy. W każdej z nich następuje, omówiona wcześniej, zamiana potencjału czynnościowego na mediator, pokonujący szczelinę synaptyczną i ponowne wytworzenie potencjału czynnościowego w błonie postsynaptycznej. W związku z tym pojawia się pewne opóźnienie w przekazywaniu informacji, ponieważ szybkość, z jaką potencjał czynnościowy rozprzestrzenia się (zjawisko elektryczne), jest znacznie większa od tempa zmian chemicznych zachodzących w synapsie. Szybkość, z jaką pobudzenie przebiega od receptora do efektora, zależy zatem od ilości synaps w łuku odruchowym.