zapalenie mięśnia sercowegoZapalenie mięśnia sercowego wymaga leczenia w warunkach oddziału intensywnej opieki kardiologicznej. Podczas pierwszego etapu konieczne jest całkowite leżenie pacjenta. Po przebytym leczeniu nawet przez pół roku zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego.

Jeśli winna jest infekcja bakteryjna to podaje się leki, podobnie gdy winne są pierwotniaki lub grzyby. W takich przypadkach stosuje się antybiotyk lub chemioterapeutyk o odpowiednim profilu działania. Niestety w przypadku infekcji wirusowej takiej możliwości już nie ma. Czasem jednak podaje się immunoglobuliny. Po tej dolegliwości możliwe są powikłania. Nawet po przebyciu zapalenia o łagodnym przebiegu. Może dojść do niewydolności serca, czyli stanu w którym dochodzi do stałej dysfunkcji serca. Aleje objętość krwi która jest tłoczona przez jedną minutę. Dojść może także do zaburzeń rytmu czyli jest on zbyt szybki lub za wolny. Pojawiają Si skurcze dodatkowe, zaburzenia przewodnictwa. Dojść może też do powstania zatorów obwodowych. Maja one często postać wybroczyn skórnych i podpaznociowych. Ale w cięższych przypadkach pojawiają się też zatory wewnątrzsercowe.